Skip to main content

การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ

จองโรงแรมสำหรับกรุ๊ปทัวร์ของคุณ

ลูกค้าสามารถจองโรงแรมสำหรับกรุ๊ป / องค์กร / บริษัทของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งทางโรงแรมสามารถให้บริการได้สูงสุด 30 ท่าน ทั้งนี้ทางโรงแรมยังสามารถจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน รวมไปถึงบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น อาหาร, ที่พัก, รถรับส่ง เป็นต้น

จุดเด่นของเราคือกอล์ฟ และโยคะ คลิ๊กด้านล่างเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ความพอใจของลูกค้าคือที่สุดแห่งความภูมิใจของเรา

คำขวัญของเรา